Խորհրդատվություն – նախնական խորհրդատվությունը անվճար

ՍՊԸ-ի բացման կարգի վերաբերյալ խորհրդատվություն

ՍՊԸ-ի ստեղծման մասին որոշում կամ արձանագրություն

ՍՊԸ-ի կանոնադրության փոփոխություն՝ հաշվի առնելով օրենսդրության պահանջները

Պայմանագիր ՍՊԸ-ի ստեղծման մասին (մի քանի հիմնադիրների առկայության դեպքում)

ՍՊԸ-ի անդամների ցուցակ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի սկսնակ տնտեսվարող սուբյեկտներին հարկային արտոնություններից օգտվելու նպատակով հայտերի ներկայացում

Հարկային մարմնից ստանալ էլեկտրոնային հաշվետվություններ ներկայացնելու վերաբերյալ օգտվողի տվյալներ

Հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և հանձնում

Հարկման դաշտի ճիշտ ընտրություն

Աշխատանքային իրավահարաբերություններ, աշխատանքային պայմանագրերի կազմում