Մեր գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝


Խորհրդատվություն – նախնական խորհրդատվությունը անվճար

Փաստաթղթերի կազմում

Իրավաբանական փորձաքննություն

Դատական ներկայացուցչություն

Իրավական սպասարկում


Պայմանագրային հարաբերություններ

Իրավաբանական անձանց գրանցում /նաև Ա/Ձ/

Աշխատանքային իրավահարաբերություններ, աշխատանքային պայմանագրերի կազմում

Ներկայացուցչություն գործարքների կնքման փուլում

Ներքին կարգապահական և այլ կանոնագրքերի կազմում

Աշխատավարձի և բոնուսային համակարգերի մշակում և ներդրում